Your comments

Please enter your comment at the bottom of this page

 • From Elizabeth McCowan on Episode 41 - Made in Poland

  Excellent episode. It was very informative and very lively!

 • From RJS on A Jew's letter to Hitler - Poland after 75 years (Episode 39)

  This was overpowering. As a second generation American of Polish descent, I appreciated hearing this. Thank God they were able to get out to survive and prosper. God bless Sol and his family. Sto lat!

 • From Jose Semrau on Your comments

  listopad–grudzień 2016

  DR HAB. HENRYK DUDA, PROF. KUL
  Instytut Filologii Polskiej

  Dbając o nauczanie języka polskiego

  Komitet Pomocy Studiom Polskim w Ottawie prowadzi bardzo ważną misję w staraniach o utrzymanie lektoratu języka polskiego w programie dydaktycznym i badawczym Uniwersytetu Ottawskiego. W tych staraniach nasz Uniwersytet aktywnie uczestniczy.

  Uniwersytet Ottawski (University of Ottawa, Université d’Ottawa) jest jedną z najstarszych uczelni w Kanadzie. Został założony w 1848 r. przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W 1967 r. sekularyzowano go, a wydziały kościelne przekształcono w Uniwersytet Świętego Pawła (Saint Paul University). Oficjalna dewiza uczelni „Bóg jest Panem nauki” (Deus Scientiarum Dominus Est) została zachowana mimo sekularyzacji uniwersytetu. UO pozostaje jedną z najważniejszych uczelni w Kanadzie, między innymi należy do tzw. grupy 15 (U15 Group of Canadian Research Universities), zrzeszającej najważniejsze instytucje akademickie Kanady. Jest najstarszą na świecie uczelnią dwujęzyczną – urzędowe języki to francuski i angielski. Badania slawistyczne oraz naukę języków słowiańskich prowadzi się tu od lat powojennych. Pierwsze zajęcia z języka i kultury polskiej odbyły się we wrześniu 1953 r.

  KUL i UO wczoraj

  Współpraca KUL z Uniwersytetem Ottawskim w różnych wymiarach trwa od lat. Zapoczątkował ją prof. Tadeusz Krukowski (1923-1983), profesor literatury polskiej Université d’Ottawa, który – jak to przypomniał Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński w wywiadzie dla KAI – „[…] w latach 80. zaktywizował działalność kanadyjskich Kół Przyjaciół KUL, był niestrudzonym ambasadorem KUL w Kanadzie, i to nie tylko w środowiskach polonijnych”. O jego zasługach dla KUL przypomina tablica w bocznej nawie kościoła akademickiego. Honorowym doktorem naszego Uniwersytetu w roku 1996 został prof. Paweł Wyczyński (1921-2008), pionier badań nad kanadyjską literaturą francuskojęzyczną (m.in. badacz twórczości poetyckiej Emilu Nelliganie) i wieloletni dyrektor Centre de Recherche en civilisation canadienne-française. Senat akademicki KUL przyznał mu tytuł doktora honoris causa nie tylko za zasługi naukowe, lecz także za działalność na rzecz naszego Uniwersytetu. Jak czytamy w uchwale Senatu, prof. Wyczyński „[…] jest inicjatorem i organizatorem Światowego Dnia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na terenie Kanady. Jako Prezes Rady Dyrektorów Zarządu Głównego TP KUL propaguje imię naszej Uczelni i stara się o środki finansowe na budowę Collegium Jana Pawła II oraz wydawanie Encyklopedii katolickiej”.

  W 1996 r. prof. Wyczyński zaprosił piszącego te słowa do Ottawy. Jako visiting professor przebywałem w stolicy Kanady dwukrotnie (1997, 2001) – prowadziłem w Ottawie lektorat języka polskiego i współpracowałem z prof. Richardem Sokoloskim w jego badaniach naukowych, a efektem naszej współpracy jest między innymi przygotowana do druku przez prof. Sokoloskiego książka Adama Czartoryskiego Pan Sędzia de Luty (wydał i przedmową poprzedził R. Sokoloski, wstęp lingwistyczny H. Duda, Ottawa-Lublin 2005). W latach 1999-2005 zorganizowaliśmy wspólnie kilka warsztatów translatorskich. Materiały z nich ukazywały się w tym czasie w kolejnych czterech tomach serii Warsztaty Translatorskie / Workshop on Translation, wydawanej wspólnie przez Towarzystwo Naukowe KUL oraz Slavic Research Group, University of Ottawa. Prof. Richard Sokoloski jest obecnie jedynym specjalistą od literatury, kultury i języka polskiego na Uniwersytecie Ottawskim zatrudnionym na etacie profesora zwyczajnego (full professor). Jest także dyrektorem Zespołu Badań Slawistycznych (Slavic Research Group) tej uczelni. Był wielokrotnie gościem KUL, ostatnio w 2015 r.

  KUL i UO dzisiaj

  Upadek komunizmu w Europie, a potem wstąpienie Polski do Unii Europejskiej paradoksalnie przyczyniły się do pogorszenia pozycji języka polskiego na uniwersytetach w różnych częściach świata. Wcześniej badania slawistyczne i nauczanie języków słowiańskich, w tym i języka polskiego, dało się uzasadnić racjami strategicznymi. Obecnie wiedza o Polsce staje się częścią wiedzy o UE, a lektoraty języka polskiego są ograniczane do minimum albo likwidowane. Jednostkom prowadzącym badania nad kulturą polską i nauczanie języka polskiego nie sprzyja też dekoniunktura gospodarcza w krajach postrzeganych przez nas jako bogate. Nie inaczej jest w Ottawie. Z tego powodu w stolicy Kanady działa Komitet Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim, któremu przewodniczy Józef Semrau. Działania Komitetu nie byłyby możliwe bez wsparcia prezesa Okręgu Ottawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej dra Piotra Nawrota, a także zaangażowania członków Komitetu: Katarzyny Rydel (wiceprzewodnicząca Young Polish-Canadian Professionals Association), Emilii Pohl (Grupa Taneczna „Polanie”) i prof. R. Sokoloskiego (Uniwersytet Ottawski), zatroskanych o pozycję języka polskiego w wielojęzycznej i wielokulturowej Kanadzie. Zadaniem Komitetu jest gromadzenie środków finansowych na wsparcie lektoratu języka polskiego na tym uniwersytecie oraz prowadzenie działalności propagandowej na rzecz języka polskiego i Polish Studies, w tym między innymi werbowanie studentów na kursy (zajęcia), gdyż bez studentów utrzymanie lektoratu jest niemożliwe. W tej działalności Komitet czynnie współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W roku akademickim 2016/2017 na zaproszenie Uniwersytetu Ottawskiego i Komitetu przebywał w Ottawie jako visiting professor dr hab. Wojciech Kruszewski z Instytutu Filologii Polskiej KUL. Jego zadaniem było między innymi prowadzenie wspólnych badań naukowych, działalność popularyzatorska oraz prowadzenie zajęć z języka polskiego. Efektem tej aktywności jest na przykład książka Aleksandra Bednawskiego pt. Listy z Quebecu 1852 / Letters from Québec (Ottawa-Lublin 2016), przygotowana do publikacji przez prof. R. Sokoloskiego, we współpracy z prof. H. Dudą (wstęp lingwistyczny), prof. W. Kruszewskim (komentarz) oraz ze wstępem Marcina Bosackiego, ówczesnego ambasadora RP w Ottawie. Listy z Quebecu ukazały się jako wspólna publikacja Slavic Research Group, University of Ottawa i Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL.

  W marcu tego roku kwerendę naukową w Tefler School of Management (Wydział Zarządzania) Uniwersytetu Ottawskiego prowadziła dr Magdalena Smoleń-Waw-rzusiszyn. Nawiązała ona współpracę m.in. z prof. Wojtkiem Michalowskim, dziekanem do spraw nauki tego Wydziału, odbyła kwerendę biblioteczną, uczestniczyła w seminariach i konsultacjach z pracownikami Tefler School of Management na temat interesujących ją zagadnień z zakresu specjalistycznej komunikacji międzykulturowej. Wszystko to w związku z przygotowywaną przez nią rozprawą habilitacyjną na temat dyskursu marketingowego we współczesnej polszczyźnie.

  W 2016 r. KUL otrzymał z Senatu RP grant na realizację zadania „Przyszłość studiów polonistycznych w Uniwersytecie Ottawskim”. Jak to ujęliśmy w projekcie, jest on skierowany do studentów UO, którzy posiadają polskie korzenie lub działają w organizacjach polonijnych w Kanadzie, albo do Kanadyjczyków niepolskiego pochodzenia, którzy chcą nauczyć się języka polskiego lub interesują się Polską (studiami polskimi lub europejskimi). Projekt zakłada organizację kursu języka polskiego jako obcego dla wymienionej grupy studentów UO oraz wykładów dla Polaków w prowincjach Ontario (Ottawa, Toronto) i Quebec (Montreal), zorgani-zowanych w Kongresie Polaków w Kanadzie, Organizacji Polskich Profesjonalistów w Kanadzie oraz Stowarzyszeniu Polskich Studentów na Uniwersytecie Ottawskim. Podczas planowanych zadań minimum 10 osób zdobędzie podstawową znajomość języka polskiego, a kilkadziesiąt (przynajmniej 30) będzie miało okazję uczestniczyć w wykładach poświęconych wybranym zagadnieniom kultury polskiej. Projekt stworzy także naturalną przestrzeń wymiany doświadczeń i współpracy między pracownikami naukowymi z KUL i środowiskiem polskim w Ottawie. Kierownikiem grantu ze strony polskiej jest prof. H. Duda z Katedry Języka Polskiego KUL. W ramach działań finansowanych przez Senat RP w semestrze zimowym zajęcia z języka polskiego na UO prowadzi dr Agnieszka Jarosz z Katedry Dramatu i Teatru Instytutu Filologii Polskiej KUL. Oprócz zajęć dydaktycznych dla studentów University of Ottawa w programie jej pobytu jest też wykład dla zainteresowanych studentów UO oraz Polaków mieszkających w Kanadzie. Na przełomie listopada i grudnia w Ottawie przebywał prof. Duda, który omawiał sprawy organizacyjne związane z realizacją grantu oraz plany na kolejny rok współpracy, wygłosił również dwa wykłady publiczne (w Montrealu i Toronto). Liczymy na to, że również w roku 2017 Senat RP za pośrednictwem KUL wesprze działalność lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie Ottawskim, przyczyniając się tym samym do zachowania polskiego stanu posiadania dziś i poszerzenia obecności języka i kultury polskiej w wielokulturowej Kanadzie jutro.

  W ostatnich latach w Kanadzie, podobnie zresztą jak w Polsce, maleje zainteresowanie studiami humanistycznymi. Lektoraty języków rzadziej nauczanych są w tej sytuacji nieustannie zagrożone. Polski należy do tych właśnie języków. Komitet Pomocy Studiom Polskim w Ottawie prowadzi bardzo ważną misję w staraniach o utrzymanie lektoratu języka polskiego w programie dydaktycznym i badawczym Uniwersytetu Ottawskiego. Dobrze się dzieje, że w tych staraniach nasz Uniwersytet aktywnie uczestniczy. Myślę, że to najlepszy sposób podziękowania za pomoc, jaką KUL otrzymywał od Polaków w Kanadzie oraz od władz tego kraju.

 • From Stefan on A Jew's letter to Hitler - Poland after 75 years (Episode 39)

  Hi – great interview, much respect to Sol. For more on the history of Poland’s citizens fighting for survival and freedom in eastern Poland and in exile, please visit the Virtual Museum at www.Kresy-Siberia.org and join the discussion group at https://www.facebook.com/groups/KresySiberiaGroup/

 • From Ron Davis on Episode 39

  Fantastic episode. Congratulations and thank you!

 • From Ola Turkiewicz on Episode 39

  But there still are chimney sweeps in Poland! I do actually see them quiet often here, in Warsaw 😀 There is also this one superstition: never put the bread upside down. If you do – there will be a fight in the house. 😉

 • From Adam Mally on From a circus to The Royal Shakespeare Company (Episode 10)

  Świetny artykuł, jestem pod wrażeniem dokonań Pana Barta!

  • From Adam Mally on From a circus to The Royal Shakespeare Company (Episode 10)

   Życzę wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów!

 • From Krystyna Maria Pellowska on From a circus to The Royal Shakespeare Company (Episode 10)

  Wielkie gratulacje dla Pana Barta! Życzę dalszych sukcesów. Wspaniały wywiad. Pozdrawiam serdecznie!

  Congratulations for Mr. Bart!

 • From Rafał Baszczyński on From a circus to The Royal Shakespeare Company (Episode 10)

  Tak jak i ojciec, tak i syn… uzdolnieni. Gratulacje panowie i życzę dalszego rozwoju i wielu sukcesów. Cieszy, że kolejni Polacy zapisują kartę historii poza granicami kraju. Pozdrawiam serdecznie i życze wszystkiego co najlepsze w 2017 roku!

 • From Hanka on From a circus to The Royal Shakespeare Company (Episode 10)

  Wielka sprawa…Gratuluje!!!Trzymam kciuki!!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *